لینک joinchat فقط در کانال یا صفحات ویژه نمایش داده خواهد شد .
پسوند های مجاز : jpg,jpeg,png
حداکثر ظرفیت فایل 805 کیلوبایت می باشد .
برچسب ها را به وسیله ، از هم جدا کنید .
عدد صدو پنجاه را بنویسید
توجه : برای ثبت رایگان ، باید پست معرفی کانالکس را تا 24 ساعت آینده در کانال یا صفحه خود درج کنید . در غیر این صورت کانال یا صفحه شما از سایت حذف خواهد شد .
در صورت ویژه کردن نیاز به گذاشتن پست معرفی کانالکس نمی باشد .