شــــاه بیـــــتـ ✔

ناب ترین اشعار تک بیتی و دو بیتی °●
عکس نوشته های مذهبی و عاشقانه
💝
شاه بیت/تک بیتی/دوبیتی/شعر
سایت کانالکس هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوی درج شده در کانالها ندارد .
;