حامیان نیروی زمینی ارتش

کانالی در جهت انتشار اخبار روز نیروی زمینی ارتش و همچنین مطالب زیبا و جذاب درباره ارتشیان و به خصوص دلاورمردان نیروی زمینی
سایت کانالکس هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوی درج شده در کانالها ندارد .
;